Author: sadegh.panahi


Deprecated: get_the_author_ID از نگارش2.8.0 منسوخ شده است! به‌جای آن از get_the_author_meta('ID') استفاده نمایید. in /home/artaonli/public_html/wp-includes/functions.php on line 4777

1 222 / 22 نوشته‌ها
با انبوه گدایان در شهر چه کنیم؟

با انبوه گدایان در شهر چه کنیم؟

وبلاگ > ابهری، مجید - کمتر کسی هست که از چهارراهها و خیابانها و میادین تهران واکثر شهرهای بزرگ عبور کند اما با انبوه گدایان قد ونیم قد و زن و م ...
چرا احساس بی‌ثباتی می­‌کنیم؟

چرا احساس بی‌ثباتی می­‌کنیم؟

وبلاگ > سریع القلم، محمود - به نظر می رسدتحلیل و شناخت از وضع موجود جامعه ما بسیار اندک است. مدیران کار طبیعی خود را انجام می ­دهند. این کار عمد ...
1 222 / 22 نوشته‌ها