عکس ویژه: روزی روزگاری عالی‌قاپو

عکس ویژه: روزی روزگاری عالی‌قاپو

تصویر هوایی میدان عالی قاپوی اردبیل در دهه هفتاد شمسی.

مدیریت پسماند اردبیل اصولی نیست
عالی‌قاپو؛ حکایت یک نماد تخریب شده
فخرالزمان در اردبیل به روی صحنه می‌رود

محمود محمد هدایتی، تاریخ‌پژوه و نویسنده اردبیلی این عکس را برای انتشار در اختیار آرتا آنلاین قرار داده است.

نظرات

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0