تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو

تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو

صبح شنبه خود را با دیدن عکس‌های مهدی داوری از تازه میدان شروع کنید.

مونا محمدنژاد: فخرالزمان بهترین تجربه هنری‌ام بود
یک سبد تنهایی در فدک
کنسرت یا اجرای صحنه‌ای؛ ودود موذن در اردبیل می‌خواند

نظرات

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0