تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو

تزه‌میدان؛ روز از نو، روزی از نو

صبح شنبه خود را با دیدن عکس‌های مهدی داوری از تازه میدان شروع کنید.

حذف رابط ناشنوایان از خبر شبکه سبلان
عکس ویژه: فوتبال اردبیل بیش از نود سال قدمت دارد
آخر هفته زمستانی اردبیل؛ تندباد می‌رود، برف می‌آید

نظرات

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0