با انبوه گدایان در شهر چه کنیم؟

با انبوه گدایان در شهر چه کنیم؟

وبلاگ > ابهری، مجید - کمتر کسی هست که از چهارراهها و خیابانها و میادین تهران واکثر شهرهای بزرگ عبور کند اما با انبوه گدایان قد ونیم قد و زن و م

فیلم: نخستین تصاویر از سقوط هواپیمای ارتش
پنجه بر صورت جام!
جنگ جهانی بر سر مشق شب

وبلاگ > ابهری، مجید – کمتر کسی هست که از چهارراهها و خیابانها و میادین تهران واکثر شهرهای بزرگ عبور کند اما با انبوه گدایان قد ونیم قد و زن و مرد وپیروجوان روبرو نشود؛ گدایانی که باسماجت تمام از عابرین تقاضای پول میکنند.

تکدی به شکلهای مختلف در اکثر شهرهای دنیا وجود دارد؛اما با این شکل وروش کمتر میتوان دید؛میتوان گفت گدایان درتهران توسط مافیایی پیچیده اداره میشودکه تعیین محل کار و قیمت سرقفلی اماکن شلوغ و پر رفت آمد مثل میادین بزرگ امامزاده ها؛بازار های روز و از این جمله هستند. گاه دختران نوجوانی را می بینیم که اصلا ازدواج نکردند اما یک یا دو کودک کوچک یا در بغل دارند ویا بر پشت بسته اند.

درواقع این کودکان کرایه ای هستند واز والدین معتاد بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان اجاره میشوند؛اگردقت کنید ازصبح تا شب در سروصدای خیابانها و سرما وگرما این کودکان معصوم خواب هستند؛والدین بیرحم آنها؛صبحها موقع تحویل به آنها تریاک میخورانند تا بی سروصدا لالا کنند.

یعنی جوانترین معتادان در همین قشر حضور دارند.۵۰ درصد گدایان ثروتمند بوده ودارای چندین باب خانه ومغازه هستند و درآمد روزانه آنها بین ۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان بر حسب مکان وساعات فعالیت متفاوت میباشد.بسیاری از این افراد بشکل خانوادگی گدایی میکنند؛و صبحها وانتهای سرویس آنهارا در محل استقرارشان پخش کرده وشبها جمع میکنند.کودکان حاضر در چهارراهها که ۸۵ درصد از آنها غیر ایرانی هستند؛ زیر پوشش فروش گل فال چسب دعا و شیشه پاک کنی روزانه بیش از چند نفر درآمد دارند اکثر آنها فقط روزانه یک ساندویچ و ۱۰ تا ۱۵ هزار تومان مزد میگیرند؛۸۰درصد ازآنها از کشورشان یا دزدیده شدند ویا بعنوان کار به ایران آورده شدند؛بیماریهای پوستی وگوارشی وریوی وآزارهای جنسی کمترین کارها برعلیه آنهاست. حالا که آموزش وپرورش ثبت نام کودکان خارجی حتی بدون شناسنامه را مجاز اعلام کرده دیگر بهانه ای برای حضور آنها در خیابانها نیست.

این کودکان که به “کودکان خیابانی”شناخته میشوند؛تفاوت اساسی با کودکان کار دارند که در صورت نیاز به آن خواهم پرداخت.اما چرا روز به روز به جمعییت این افراد اضافه میشوند؟تنبلی درآمد کلان وبی زحمت اصلی ترین دلایل گرایش به این رفتار ضد اجتماعی میباشد.

از نگاه جامعه شناختی؛فقر؛علاقه واحترام مردم به رفتار کمک به فقرا؛خلا قانون وفقدان اراده بر مبارزه با تکدی ومتکدیان؛ دلایل گسترش این ناهنجاری میباشد.حرفه آموزی و اشتغالزایی ؛ایجاد مراکزکار های دستی؛تدوین سیاستهای مهاجرت معکوس؛بازگرداندن بیگانگان غیر مجاز به کشورشان در جهت ازدیاد فرصتهای شغلی برای کارگران ایرانی و کاهش آسیهای اجتماعی ناشی از حضور بعضی از بیگانگان.

مهمترین نکته که باید بطورجدی موردتوجه هموطنان قرارگیرد؛عدم کمک به اینگونه افراد تنبل وبی مسئولیت که در اینصورت این اشخاص مجبور به پیدا کردن کار وتحرک برای ادامه زندگی هستند؛صدالبته بسیاری از آنها آنقدر پول دارند که تا پایان عمرشان کافیست.(امان ازطمع).

مردم مهربان ودلسوز کمکها وصدقات خودرااز طریق نهادهای مرتبط؛تشکلهای خیر عمومی ومردمی؛مساجد؛اشخاص و مورد اعتماد به نیازمندان واقعی و آبرومند برسانند.شاید بتوانیم با این پدیده شوم وضد اخلاق واجتماع مقابله کنیم.

پست‌های جدیدتر

نظرات

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1